Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smitteverntiltak.
Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smitteverntiltak.
Les mer

Miljø & Samfunnsansvar

Open as usual web banner 1920x580

I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i lokalsamfunnet har vi en stor mulighet til å kunne drive miljøriktig og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning. Sammen med våre eiere, Steen & Strøm, har vi utviklet en CSR-strategi som fokuserer både på bærekraftighet og samtidig tar et ansvar ovenfor lokalsamfunnet og dets innbyggere. Vi kaller dette Act For Good.

Act For Good er bygget opp rundt tre sentrale fokusområder i arbeidet med CSR og miljø:

Act For The Planet. Sikre fokus på at Steen & Strøm bidrar positivt til vår påvirkning på miljøet.
Act For Territories. Bidra positivt til lokalsamfunnet gjennom integrering, lokale tiltak og utvikling.
Act For People. Skape verdi ved å sikre av mennesker er i fokus ved våre aktiviteter og tiltak.

Du kan lese mer om Act For Good her.

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001. Dette innebærer blant annet:
- Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
- Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
- Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
- Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.

Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.

Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 - se sertifisering her.

Gulskogen er BREEAM In-Use sertifisert - se sertifiseringen her.

 

Steen & Strøm CSR policy - se CSR policy her