Betonmast i full gang med rehabliltering

Nyheter23/05/2019

Steen & Strøm har inngått avtale med Betonmast Buskerud-Vestfold som totalentreprenør for utbedringen av deler av Gulskogen senter.

Det omfattende arbeidet, som består i å rive ut 10 000 m2 eksisterende gulv og støpe et nytt selvbærende dekke, er i full gang. Sammen med Betonmast har ledelsen ved senteret laget en plan for hvordan butikkene, besøkende og naboer skal skjermes mest mulig for utbedringssarbeidene, samtidig skal det tas hensyn til at kjøpesentrets drift skal gå som normalt.

– Det er en stor og kompleks utbedringsjobb som skal gjennomføres, og det er derfor viktig for oss å samarbeide med en aktør som har et godt rennommé og lang erfaring med denne typen arbeider. Det skaper trygghet for at leveransen blir utført i tråd med våre forventninger. Vi har i tillegg lagt vekt på lokal tilknytning, og har vært opptatt av å sikre bærekraftige løsninger, i tråd med våre verdier, sier Elisabeth Lohk, senterleder på Gulskogen.

Stort fokus på trafikk, sikkerhet og miljø
En rekke tiltak er allerede gjennomført for å gi avskjerming fra utbedringsarbeidet. Det er blant annet satt opp en vegg mellom 1. og 2. etasje for å ivareta kunder og ansatte i dette området mot støv og støy. På uteområdet er det lagt opp til en anleggsvei på baksiden av senteret med utkjøring fra Sif-gata til Professor Smiths allé, som vil ivareta mye av anleggstrafikken. Dette vil øke sikkerheten samt hjelpe mot kødannelse i Baker Thons allé. Inne på senteret har Betongmast nå også gjort forberedelser for utbedring av gulvet.
Det er omfattende arbeider som skal gjøres i bygningen som skal rehabiliteres, men det gjøres en rekke tiltak for å redusere støy. Skjæring av gulv skal skje nattetid, og innelukket, mens utkjøring av masser skjer på dagtid.

Informasjon til naboer
Gulskogen og Betonmast avholdt tidlig i mai et nabomøte hvor informasjon, god dialog og gode innspill var hovedtema. På bakgrunn av det som kom frem på nabomøtet skal senteret nå sette i gang tiltak for skoleveien for barna i nabolaget sammen med FAU på Gulskogen skole. I tillegg er det blitt laget en skjermvegg mot naboene mellom rigg/senteret og naboene.
Det planlegges et nytt nabomøte til høsten, samt at senteret vil gi fortløpende informasjon på sine nettsider.

Ferdigstilling høsten 2020
Arbeidene med utbedringen starter for fullt med 60-80 personer til sommeren, og dersom alt går etter planen vil rehabiliteringen være ferdig høsten 2020.
Det var i november i fjor høst at et stort område i første etasje i Bygg A på senteret måtte stenges på grunn av setningsskader. 
Fortsatt full drift i resten av senterets 110 butikker, som er godt skjermet fra byggevirksomheten.  Av de 13 butikkene som måtte stenge har vi i dag reåpnet og omplassert 11 av butikkene – samt at XXL har etablert seg permanent i 2. etg. med en stor ny fullsortimentsbutikk. 

Reåpnet:

 • Bertel o Steen
 • Life
 • Vita
 • Vero Moda – Jack & Jones
 • Nørrøna
 • XXL
 • Mester Grønn
 • Gulating
 • Floyd
 • Telia
 • Shoeday

Av Gulskogen

Andre nyheter

#JustAsk

Vi svarer
innen en time
på vår facebookside

Still ditt spørsmål
Åpningstider

ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Fredag 10.00 - 21.00
Lørdag 09.00 - 19.00

Phone : +47 32 21 19 50
> Kontakt oss

Top